Saturday, February 11, 2012

Hello Pilipinos!

Mabuhay! May magandang balita ako sa kapwa kong Kababayan. Meron website para sa Foreigners dito sa Taiwan. Ang pangalan Taiwanease.com para anyayahan ang kapwa natin Kababayan. Ang taiwanease.com ay naglalaman ng directory business, classified ads, forums,at ipa ba. Ang pinaka importante nito ay meron para sa mga grupo ng Pilipino. Ang tawag nito ay taiwanease.com/tagalog. Kaya kung may oras kayo magregister na! Ito ay walang bayad, mabilis, at madali lamang. Wag na kayong mag alinlangan pa. Makipag komunikasyon sa Taiwan. Ikinagagalak kong makilala kayo. Maraming Salamat!

No comments:

Post a Comment